LỜI NGƯỜI XƯA

Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  PPCT MÔN ĐỊA 7 + TÍCH HỢP

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Lưu (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:11' 03-10-2013
  Dung lượng: 25.0 KB
  Số lượt tải: 33
  Số lượt thích: 0 người
  LỚP 7

  CHƯƠNG TRÌNH
  GIẢM TẢI
  KNS
  BVMT
  
  HỌC KỲ I
  
  
  
  
  
  Phần I: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG
  
  
  
  
  
  Tiết 1 - Bài 1: Dân số
  Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?"
  Không dạy
  X
  Mục 2, 3
  
  Tiết 2 - Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
  
  
  
  
  
  Tiết 3 - Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
  
  
  
  Mục 2
  
  Tiết 4 - Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
  Câu 1
  Không yêu cầu HS làm
  X
  
  
  Phần II: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA Lí
  
  
  
  
  
  Chương I - Môi trường đới nóng, họat động kinh tế con người ở đới nóng
  
  
  
  
  
  Tiết 5 - Bài 5: Đới nóng, môi trường xích đạo ẩm
  Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu HS trả lời
  X
  
  
  Tiết 6 - Bài 6: Môi trường nhiệt đới
  
  
  
  Mục 2
  
  Tiết 7 - Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
  
  
  
  
  
  Tiết 8 - Bài 9: Họat động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
  Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu HS trả lời
  X
  Mục 1
  
  Tiết 9 - Bài 10: Dân số và sức ép dân số đến tài nguyên, môi trường ở đới nóng
  
  
  X
  Mục 1, 2
  
  Tiết 10 - Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
  
  
  X
  Mục 2
  
  Tiết 11 - Bài 12: Thự hành: Nhận biết các đặc điểm môi trường ở đới nóng
  Câu 2 và 3
  Không yêu cầu HS làm
  X
  
  
  Tiết 12 Ôn tập
  
  
  
  
  
  Tiết 13 Kiểm tra viết 1 tiết
  
  
  
  
  
  Chương II - Môi trường đới ôn hòa. Họat động kinh của con người ở đới ôn hòa
  
  
  
  
  
  Tiết 14 - Bài 13: Môi trường đới ôn hòa
  
  
  
  
  
  Tiết 15 - Bài 14: Họat động nông nghiệp ở đới ôn hòa
  
  
  X
  
  
  Tiết 16 - Bài 15: Họat động công nghiệp ở đới ôn hòa
  
  
  X
  Mục 2
  
  Tiết 17 - Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
  
  
  X
  Mục 2
  
  Tiết 18 - Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
  
  
  X
  Mục 1, 2
  
  Tiết 19 - Bài 18: Thực hành: Nhận biết các đặc điểm môi trường đới ôn hòa
  Câu 2

  Câu 3
  Không yêu cầu HS làm
  Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích.
  X
  Mục 3
  
  Chương III Môi trường hoang mạc.
  
  
  
  
  
  Họat động kinh tế của con người ở hoang mạc
  
  
  
  
  
  Tiết 20 - Bài 19: Môi trường hoang mạc
  
  
  
  
  
  Tiết 21 - Bài 20: Họat động kinh tế của con người ở hoang mạc
  
  
  
  Mục 2
  
  Chương IV - Môi trường đới lạnh. Họat động kinh tế con người ở đới lạnh
  
  
  
  
  
  Tiết 22 - Bài 21: Môi trường đới lạnh
  
  
  
  
  
  Tiết 23 - Bài 22: Họat động kinh tế của con người ở đới lạnh
  
  
  X
  Mục 2
  
  Chương V - Môi trường vùng núi. Họat động kinh tế của con người ở vùng núi
  
  
  
  
  
  Tiết 24 - Bài 23: Môi trường vùng núi
  
  
  
  
  
  Tiết 25 Ôn tập các chương II,III,IV,V
  
  
  
  
  
  Phần III : THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
  
  
  
  
  
  Tiết 26 - Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng
  
  
  
  
  
  Chương VI - CHÂU PHI
  
  
  
  
  
  Tiết 27 - Bài 26:Thiên nhiên châu Phi
  
  
  
  
  
  Tiết 28 - Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tt)
  
  
  
  
  
  Tiết 29 - Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
  
  
  X
  
  
  Tiết 30 - Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
  Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử
  Không dạy
  
  
  
  Tiết 31 - Bài 30: Kinh tế châu Phi
  
  
  X
  Mục 1, 2
  
  Tiết 32 - Bài 31: Kinh tế châu Phi (tt)
  
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓