LỜI NGƯỜI XƯA

Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ÔN TẬP CHƯƠNG II_ĐẠI SỐ 9

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Lưu (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:33' 07-05-2013
  Dung lượng: 342.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
  1. Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số
  CÂU 1: Nêu khái niệm của hàm số f(x)
  2. Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức.
  CÂU 2: Một hàm số f(x) có thể biểu diễn dưới dạng nào?
  Tiết 28
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
  3.Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị hàm số y = f(x)
  CÂU 3: Thế nào là đồ thị của hàm số f(x) ?
  4.Với x1, x2 bất kỳ thuộc R:
  Nếu x1Nếu x1 f(x2)thì y=f(x) nghịch biến trên R
  CÂU 4: Khi nào thì hàm số f(x) đồng biến ?
  nghịch biến?
  Tiết 28
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
  5.Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b , trong đó a , b là các số cho trước và a  0
  CÂU 5: Định nghĩa hàm số bậc nhất
  6.Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi xR và có tính chất sau :
  đồng biến trên R khi a > 0
  nghịch biến trên R khi a < 0
  CÂU 6: Nêu tính chất của hàm số
  bậc nhất.
  Tiết 28
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  CÂU 7: Nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
  I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
  Tiết 28
  8. Góc α tạo bởi đường thẳng y = ax+b (a  0) và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT
  9. a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax +b (a 0)
  I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  CÂU 8: Khi nào thì góc α là một góc nhọn? một góc tù?
  Tiết 28
  I/Tóm tắt các kiến thức cần nhớ :
  8.Hai đường thẳng: (d): y = ax+ b(a  0)
  (d’): y = a’x+b’ (a’ 0)
  *(d) và (d’) cắt nhau  a  a’
  *(d) và (d’) cắt nhau tại một điểm trên
  trục Oy  a  a’;b = b’
  *(d) và (d’) song song với nhau  a = a’ ; b  b’
  *(d) và (d’) trùng nhau  a = a’ ; b = b’
  * (d) và (d’) vuông góc với nhau  a.a’ = -1
  CÂU 10 : Nêu điều kiện để hai đường thẳng
  (d):y = ax+ b (a  0) và (d’): y = a’x+b’(a’ 0)
  * cắt nhau
  * cắt nhau tại 1 điểm trên trục Oy
  * song song với nhau
  *trùng nhau
  * vuông góc với nhau
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  Tiết 28
  Bài số 32 sgk/trang 61
  a) Hàm số bậc nhất y = (m – 1)x +3 đồng biến
   m -1 > 0
   m > 1
  Vậy:Với m > 1 thì hàm số đồng biến
  b) Hàm số bậc nhất y = (5 – k)x+1 nghịch biến
   5 - k < 0
   k > 5
  Vậy:Với k > 5 thì hàm số nghịch biến
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  Tiết 28
  II/Bài tập :
  Bài 34 sgk/trang 61
  Hai đường thẳng y = (a -1)x +2 (a 1) và
  y =(3 - a)x+1 (a 3) song song với nhau
   a - 1 = 3 - a ; a  1; a  3( đã có 2  1)
   a = 2 (nhận )
  Vậy: Với a = 2 thì hai đường thẳng đã cho song song
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  II/Bài tập :
  Tiết 28
  Bài 36 sgk/trang 61
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  II/Bài tập :
  Tiết 28
  Các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi:
  c) (d) và (d’) không thể trùng nhau vì có tung độ gốc khác nhau (do 3 ≠ 1)
  ÔN TẬP CHƯƠNG II
  Bài 37ab sgk/trang 61
  A
  O
  y = 0,5x+2
  )
  B
  C
  1,2
  2,6
  y = 5- 2x
  Đường thẳng y = 0,5x+ 2
  qua 2 điểm: M(0; 2) và A(-4; 0)
  Đường thẳng y = -2x+ 5
  qua 2 điểm: N(0; 5) và B(2,5; 0)
  b) Ta có: A(-4; 0); B(2,5; 0)
  Tiết 28
  *Soạn bài tập 37c,d , 38 / SGK trang 61- 62
  * Bài tập mới:
  Tìm giá trị của k sao cho đồ thị hai hàm số bậc nhất :
  y = (5k+1)x- 3 và y = (3k-2)x+2 là hai đường thẳng cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng -3.
  2. Cho biết đường thẳng y =ax+5 cắt trục hoành tại điểm B có hoành độ bằng -3, đường thẳng y = a’x+ 2,4 cắt trục hoành tại điểm C có hoành độ bằng 4 và hai đường thẳng này cắt nhau tại A.
  a/ Tìm a, a’
  b/ Vẽ đồ thị hai hàm số với a, a’ tìm được ở câu a/ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy
  c/ Tìm tọa độ giao điểm A
  d/ Tính các góc của tam giác ABC (tính đến đơn vị phút)
  e/ Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC
  *Chuẩn bị kiểm tra viết
  Hướng dẫn về nhà
   
  Gửi ý kiến