LỜI NGƯỜI XƯA

Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Toán

  10585165 Dãy phân số
  Cho $$A=%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D+%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D+%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D+...+%5Cfrac%7B1%7D%7B16%7D$$ Chứng minh: Giải: $$A=%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D+%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D+%5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D+...+%5Cfrac%7B1%7D%7B16%7D$$ $$=frac{1}{2}+(frac{1}{3}+frac{1}{4})+(frac{1}{5}+frac{1}{6}+...+frac{1}{8})+(frac{1}{9}+...+frac{1}{16})$$ $$A%3E4.%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D=2$$ $$A%3C%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D+%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7D+%5Cfrac%7B4%7D%7B5%7D+%5Cfrac%7B8%7D%7B9%7D=%5Cfrac%7B59%7D%7B30%7D+%5Cfrac%7B8%7D%7B9%7D%3C2+1=3$$ $$Rightarrow$$$$2%3CA%3C3$$...